தேம்பாவணி

தேம்பாவணி – வீரமாமுனிவர் பசுந்தங்கம் , புதுவெள்ளி , மாணிக்கம் , மணிவைரம் யாவும் ஒரு தாய்க்கு ஈடில்லை என்கிறார் ஒரு கவிஞர்.தாயின் அன்பை எழுத உலகின் மொழிகள் போதாது ; தாயையிழந்து தனித்துறும் துயரம் பெரிது . மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்தால் பெருகும் ; துயரைப் பகிர்ந்தால் குறையும் ; சுவரோடாயினும் சொல்லி அழு என்பார்களல்லவா ? துயரத்தைத் தாங்கிக் கொள்ளும் மனங்கள் மனிதத்தின் முகவரிகள் ! சாதாரண உயிரினங்களுக்கும் துயரத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் மனிதம் இருந்தால் …

தேம்பாவணி Read More »

சிலப்பதிகாரம்

சிலப்பதிகாரம் – இளங்கோவடிகள் இன்று ‘ எங்கும் வணிகம் எதிலும் வணிகம் ‘ ! பொருள்களை உற்பத்தி செய்வதைவிட சந்தைப்படுத்துவதில்தான் உலக நாடுகளும் தொழில் முனைவோரும் அதிக அக்கறை செலுத்துகிறார்கள் . இன்று நேற்றல்ல : பண்டைக் காலந்தொட்டே வாணிகமும் தொழிலும் ஒழுங்கு முறையுடன் சிறந்திருந்ததை இலக்கியங்கள் காட்சிப்படுத்துகின்றன ! அவற்றுள் ஒன்றே மருவூர்ப்பாக்கக் காட்சி ! மருவூர்ப் பாக்கம் வண்ணமும் சுண்ணமும் தண்நறுஞ் சாந்தமும் பூவும் புகையும் மேவிய விரையும் பகர்வனர் திரிதரு நகர வீதியும் …

சிலப்பதிகாரம் Read More »

ஞானம் – காலக்கணிதம் – சித்தாளு

ஞானம் – தி.சொ.வேணுகோபாலன் இயக்கமே உலகம் நிலைத்திருப்பதற்கான அடிப்படை . இயங்குதலின்றி உலகில்லை . உயர்வில்லை . கடல் அலைகளைப்போல் பணிகளும் ஓய்வதில்லை . அலைகள் ஓய்ந்திடின் கடலுமில்லை . பணிகள் ஓய்ந்திடின் உலகமுமில்லை . தனக்கான பணிகளோ உலகிற்கான பணிகளோ அவை அறம் சார்ந்து வளர வேண்டும் . சாளரத்தின் கதவுகள் , சட்டம் ; காற்றுடைக்கும் . தெருப்புழுதி வந்தொட்டும் . கரையான் மண் வீடு கட்டும் . அன்று துடைத்தேன் , சாயம் …

ஞானம் – காலக்கணிதம் – சித்தாளு Read More »

Tnpsc group 1, 2, 4 syllabus material nature of universal part-9

Satellites An object that revolves around a planet in a stable and consistent orbit is called a satellite. Satellites can be classified into two categories – natural and artificial. Natural satellites All natural objects revolving around a planet are natural satellites. They are also called moons. Most moons are spherical, the ones that are not …

Tnpsc group 1, 2, 4 syllabus material nature of universal part-9 Read More »

Tnpsc group 1, 2, 4 syllabus material Nature of Universal Part-8

Galaxies A galaxy is a large collection of stars or cluster of stars and celestial bodies held together by gravitational attraction. There are about billions of galaxies in the universe. Most galaxies range from thousand to ten thousand parsec in diameter. As we have different types of houses in a locality, the galaxies are also …

Tnpsc group 1, 2, 4 syllabus material Nature of Universal Part-8 Read More »

Tnpsc group 1, 2, 4 syllabus material Nature of Universal Part-7

Introduction “My goal is simple. It is a complete understanding of the universe, why it is as it is and why it exists at all.” —Stephen Hawking Starry night sky is a wonder which has fascinated humans from time immemorial. Our ancestors have observed and documented the objects seen in the night sky. The field …

Tnpsc group 1, 2, 4 syllabus material Nature of Universal Part-7 Read More »

Tnpsc group 1, 2, 4 syllabus material Nature of Universal Part-6

NASA (National Aeronautics and Space Administration) NASA is the most popular space agency whose headquarters is located at Washington, USA. It was established on 1st October 1958. It has 10 field centers, which provide a major role in the execution of NASA’s work. NASA is supporting International Space Station which is an international collaborative work …

Tnpsc group 1, 2, 4 syllabus material Nature of Universal Part-6 Read More »

Tnpsc group 1, 2, 4 syllabus material Nature of Universal Part – 5

India’s Space Programmes Soon after independence, India initiated space research activities. In 1969, Indian Space Research Organisation (ISRO) was formed with the objective of developing space technology and its application for different needs of the nation. India is focusing on satellites for communication and remote. Chandrayaan – 1 Our country launched a satellite Chandrayaan-1 (meaning …

Tnpsc group 1, 2, 4 syllabus material Nature of Universal Part – 5 Read More »

Tnpsc group 1, 2, 4 Syllabus material Nature of Universal Part – 4

ROCKET The universe is a great mystery to all of us. Our mind always tries to know about the space around us. Understanding the space will be helpful to us in many ways. Space research provides information to understand the environment of the earth and the changing climate and weather on the earth. Exploring the …

Tnpsc group 1, 2, 4 Syllabus material Nature of Universal Part – 4 Read More »

Tnpsc group 1, 2, 4 syllabus material Nature Of Universe Part – 3

Orbital Velocity We saw that there are natural satellites moving around the planets. There will be gravitational force between the planet and satellites. Nowadays many artificial satellites are launched into the Earth’s orbit. The first artificial satellite Sputnik was launched in 1956. India launched its first satellite Aryabhatta on April 19, 1975. Artificial satellites are …

Tnpsc group 1, 2, 4 syllabus material Nature Of Universe Part – 3 Read More »

Tnpsc group 1, 2, 4 syllabus material Nature Of Universe Part – 2

The Solar System Sun and the celestial bodies which revolve around it form the solar system. It consists of large number of bodies such as planets, comets, asteroids and meteors. The gravitational force of attraction between the Sun and these objects keep them revolving around it. The Sun The Sun is a medium sized star, …

Tnpsc group 1, 2, 4 syllabus material Nature Of Universe Part – 2 Read More »

Tnpsc group 1, 2, 4 syllabus material Nature Of Universe Part – 1

Introduction In the earlier days, before the invention of astronomical instruments, people thought that Earth is the centre of all the objects in the space. This was known as the geocentric model, held by Greek astronomer Ptolemy (2nd Century), Indian astronomer Aryabhatta (5th Century) and many astronomers around the world. Later Polish astronomer Nicolaus Copernicus …

Tnpsc group 1, 2, 4 syllabus material Nature Of Universe Part – 1 Read More »